ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประสิทธิภาพการป้องกันสายพันธุ์ B มากกว่าเดิม 18%