วัคซีน IPD

เสริมสร้าง...ภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยและคนที่คุณรัก อีกทางเลือกหนึ่งในการคุ้มกันและปกป้องให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และปอดบวม