ควรตรวจเช็คสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี หากมีความผิดปกติด้านการมองเห็นควรพบจักษุแพทย์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น