ควรตรวจเช็คสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี หากมีความผิดปกติด้านการมองเห็นควรพบจักษุแพทย์