วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับลูกน้อย

แพคเกจวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับลูกน้อย


read more

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Check Up)

สุขภาพดีสร้างได้ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในสุขภาพของคุณ และบุคคลที่คุณรัก


read more

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

เพราะคุณแม่และลูกน้อย เหมือนดังแก้วตาดวงใจของครอบครัว เราให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่คุณแม่และลูกน้อยอย่างมีคุณภาพทุกขั้นตอน


read more

ก่อนแต่ง/ตั้งครรภ์

การเริ่มต้นชีวิตคู่นั้นเป็นความสำคัญที่สุด และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อความมั่นคงของครอบครัวใหม่ในอนาคต


read more

ตรวจภาวะนอนกรน

นอนกรนรักษาได้ ตรวจสุขภาพการนอนแบบสมบูรณ์ พร้อมวิเคราะห์ผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


read more

ผ่าตัดส่องกล้อง ข้อเข่าเสื่อม


read more

แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้อง

มะเร็งลำไส้ ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้


read more