คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology & Intestinal Clinic)

โรคในระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคที่พบได้บ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ และมะเร็งตับ

อาการ

 • ปวดท้อง
 • การขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องเสีย, ท้องผูก, ลักษณะของอุจจาระผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นเลือด
 • แสบร้อนยอดอก
 • อาเจียน
 • กลืนลำบาก
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • น้ำหนักลด
 • ซีด

 • กลุ่มโรค

  1. โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal rdflux disease : GERD)
 • Barrett’s esophagus (อาการที่เยื่อบุผิวหลอดอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง)
 • โรค celiac(ลำไส้อักเสบที่เกิดจากการแพ้สารกลูเตน)
 • มีเลือดออกในลำไส้
 • การขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • โรคโครห์น (Crohn’s disease)
 • โรคกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่ (Divertivulosis)
 • โรค Ulcerative Colitis
 • 2. โรคของตับและท่อน้ำดี
 • นิ่วในถุงน้ำดี
 • โรคตับเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์
 • ตับอักเสบ
 • ตับแข็ง
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • ภาวะไขมันสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์
 • 3. โรคของตับอ่อน


  เวลาทำการ

  จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2120