ทันตกรรมรากฟันเทียม Dental Implant


เทคโนโลยีที่ผลิตจากไทมาเนียมบริสุทธิ์ มีรูปร่างคล้ายรากฟันธรรมชาติ โดยฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป