สุขภาพช่องปากกับคุณแม่ตั้งครรภ์


การพบทันตแพทย์ระหว่างตั้งครรภ์ : คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจรักษาจากทันตแพทย์ เพื่อป้องกัน ภาวะการเจ็บป่วยและทรมานที่มาจากสาเหตุช่องปากและฟัน เช่น อาการปวด อักเสบ หรือติดเชื้อ ที่อาจมีภาวะโรครุนแรงเกิดขึ้นระหว่างคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพของคุณแม่และพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์
สุขภาพในช่องปากของคุณแม่ที่พบได้บ่อยขณะตั้งครรภ์ : ภาวะโภชนาการ การรับประทานอาหารที่เป็นกรด อนามัยช่องปาก การไหลของน้ำลายลดลง และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อย คือ
• โรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ
• ฟันผุ
• การสึกกร่อนของฟัน
• การเสียวฟัน ปวดฟัน
• ภาวะปากแห้ง

การตรวจฟันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์หรือหลังทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อการวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันควบคู่กับการตั้งครรภ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
• ทำความสะอาด แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
• รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมดุลในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาหารเพื่อสุขภาพได้แก่ ผลไม้ ผัก ธัญพืช ซีเรียล ขนมปัง เนื้อปลา ไข่ และถั่ว
• จำกัดปริมาณของหวาน และรับประทานเฉพาะในเวลามื้ออาหาร ไม่ทานจุบจิบ
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด
• รับประทานผลไม้สดแทนน้ำผลไม ้ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
• ตรวจสุขภาพตามนัดอย่างเป็นประจำ
• หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• หากมีอาการอาเจียนให้บ้วนปากทุกครั้งหลังอาเจียน

สูติแพทย์และทันตแพทย์ต่างยืนยันว่าการทำฟันในช่วงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ส่งผลอันตรายคืออายุครรภ์ 4-6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงน้อยที่สุด รู้สึกสบายตัวที่สุด