นมแม่เก็บอย่างไร ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ


คุณแม่ที่ต้องไปทำงานหรือไม่สะดวกให้ลูกดูดจากเต้าสามารถบีบน้ำนมเก็บไว้ให้ลูกได้ ซึ่งหากเก็บน้ำนมอย่างถูกวิธีมีคุณภาพแล้ว รับรองว่าคุณค่าของสารอาหารในน้ำนมไม่ลดลงแน่นอนค่ะ
• คุณแม่ต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนบีบเก็บน้ำนมทุกครั้ง
• เขียววัน เวลาที่บรรจุและควรใช้ตามลำดับวันที่ปั๊มก่อน
• น้ำนมที่วางในอุณหภูมิห้อง เก็บได้นาน 1 ชั่วโมง
• เก็บในกระติกน้ำแข็ง อุณหภูมิ15 องศา เก็บได้นาน 1 วัน
• ตู้เย็นช่องธรรมดา(ใต้ช่องแช่แข็ง) เก็บได้1-3 วัน ไม่ไว้ที่ประตูตู้เย็นเพราะอุณหภูมิไม่คงที่
• เก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็นประตูเดียว เก็บได้นาน 2 สัปดาห์
• เก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็น 2 ประตู อุณหภูมิ- 4 องศา เก็บได้นาน 3 เดือน

การนำนมออกมาใช้
• นมที่เก็บในช่องแช่งแข็ง ให้ย้ายมาแช่ในช่องธรรมดาล่วงหน้า 1 คืน เพื่อให้ละลาย
• นมที่เก็บในช่องธรรมดา นำออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ให้หายเย็น
• เขย่าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนให้ลูกทาน

ควรหมุนเวียนนมสต็อกมาใช้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และก่อนให้ลูกกินนมทุกครั้งคุณแม่ควรชิมเพื่อทดสอบว่านมบูด เสียหรือมีรสเปรี้ยวหรือไม่ สำหรับนมที่ลูกทานไม่หมด ให้เททิ้ง ห้ามเก็บไว้ทานต่อ