มะเร็งท่อน้ำดี


มะเร็งท่อน้ำดี : เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ประเทศไทยพบกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี 6 ล้านคน โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี14, 000 ราย

สาเหตุ : รับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ ที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับ และเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ำดีจนทำให้มีการอักเสบเรื้อรังและกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด

กลุ่มเสี่ยง :
1. อายุ 40 ปีขึ้นไปและเป็นคนอีสานแต่กำเนิด
2. ชอบรับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดที่ปรุงไม่สุก
3. เคยทานยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับ
ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ มักเกิดอาการหลังติดเชื้อพยาธิประมาณ 20 ปี

อาการ :
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- ท้องอืด ท้องเฟ้อ
- แน่นใต้ชายโครงขวา จุกใต้ลิ้นปี่
- ปัสสาวะสีเข้ม
- อุจจาระสีซีด

การวินิจฉัย :ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

การรักษา :
1. วิธีการผ่าตัด
2. เคมีบำบัด

มะเร็งท่อน้ำดี มักไม่มีอาการแสดง ส่วนใหญ่ตรวจพบโดยบังเอิญ จากการตรวจร่างกายและการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง