ไขมันพอกตับ


            ไขมันเกาะตับ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง มีไขมันสะสมในตับ ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ หากปล่อยเรื้อรังจะนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ

กลุ่มเสี่ยง
• อายุ 45-50 ปี
• มีภาวะอ้วนลงพุง (ชายรอบเอว > 90 cm.หรือ 36 นิ้ว / หญิงรอบเอว > 80cm หรือ 32 นิ้ว)
• มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
• ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

ไขมันเกาะตับ มักไม่แสดงอาการ แต่หากมีการอักเสบเพิ่มขึ้นจะมีสัญญาณเตือนต่อไปนี้
• อ่อนเพลีย
• คลื่นไส้อาเจียน
• ปวดตึงใต้ชายโครงขวา

การตรวจวินิจฉัย
• ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
• ตรวจการทำงานของตับ (SGPT / SGOT)

การป้องกัน
• ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน BMI < 25
• หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ควบคุมอาหารประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล ไขมัน
• ออกกำลังกายเป็นประจำ หรืออย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์