ทำไมโรคตับอักเสบคือภัยเงียบ


            ท่านทราบหรือไม่ว่าโรคตับ คือภัยเงียบที่น่ากลัว เพราะโรคตับส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น แต่จะทำให้การทำงานของตับแย่ลงเรื่อยๆ เหมือนภัยเงียบ จนกระทั่งเมื่อมีอาการผิดปกติ แล้วมาพบแพทย์ จึงมักปรากฏว่าโรคตับนั้นเป็นมากแล้ว เช่น

1. มะเร็งตับในระยะที่ก้อนขนาด 1 เซนติเมตร ผู้ป่วยอาจจะไม่รู้สึกผิดปกติใดๆ จนกระทั้งก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ 5-10 เซนติเมตร จึงรู้สึกจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงขวาทั้งๆ ที่กว่าที่ก้อนมะเร็งจะโตได้ขนาดนั้น ต้องใช้เวลาเป็นปี ซึ่งถ้าหากตรวจพบมะเร็งตับในขนาดก้อนเล็กๆแพทย์สามารถรักษาให้หายขาดได้

2. ตับอักเสบเรื้อรังส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีอาการผิดปกติ เช่น ไขมันพอกตับ, ไวรัสตับอักเสบบีและซี จึงพบว่าผู้ป่วยหลายรายกว่าจะมาพบแพทย์ ก็ปรากฏว่าเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับไปแล้ว ทั้งๆที่มีการอักเสบของตับมานานเป็น 10 ปี โดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกผิดปกติใดๆ

ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถตรวจค้นหาความผิดปกติของตับได้ ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เช่น

1. การตรวจเลือดดูการทำงานของตับ, หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ, หาค่ามะเร็งตับ (AFP)
2. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
3. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
4. การตรวจช่องท้องด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)