ไข้หวัดใหญ่...หน้าฝน


            โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย มักพบการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า

            สาเหตุของโรค ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A (H1N1 และ H3N2 ) สายพันธุ์ B (Victoria และ Yamagata) สายพันธุ์ A และ B พบได้ทั่วโลก สายพันธุ์ A สามารถระบาดได้ทั้งปีในขณะที่สายพันธุ์ B เป็นไข้หวัดตามฤดูกาลซึ่งระบาดบ่อยในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนเพราะว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่เจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษในอาการเย็น

            อาการของโรคไข้หวัดใหญ่            การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ปิด ปิดปาก จมูก เมื่อป่วย ไอ จาม
ล้าง ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม สั่งน้ำมูก หลังการดูแลผู้ป่วย และก่อนรับประทานอาหาร
เลี่ยง การอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม และการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด
หยุด หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วย เพื่อให้หายเร็วและไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น ให้ ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงป่วย ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

            ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • ลดอัตราการป่วยหรือความรุนแรงจากการเป็นไข้หวัดใหญ่
 • ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นไข้หวัดใหญ่
 • ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น
 • ลดการขาดเรียน , ลดการสูญเสียประสิทธิภาพในการเรียน
 • ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่เป็นไข้หวัดใหญ่


 •             Q & A
  Q : กรณีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และพึ่งหาย จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อยู่หรือไม่ (และถ้าจำเป็นต้องฉีด ควรมีระยะห่างเท่าไหร่?)
  A : จำเป็นต้องฉีด เพราะไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อหลากหลายสายพันธุ์ ที่ระบาดในหนึ่งฤดูและตัวเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้ผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไปแล้วสามารถกลับมาป่วยซ้ำได้อีก แต่อาการมักไม่รุนแรงเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างแล้ว
  ฉีดหลังจากที่หายไข้และรู้สึกว่ามีการฟื้นไข้ดีแล้ว

  Q : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่...?
  A : ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วอาจยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ แต่อาการจะน้อยลง ไม่รุนแรง

  Q: ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดทุกปี...?
  A : เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิดเชื้อใหม่ในสัตว์และคนเป็นระยะ เพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี

  Q : หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นเมื่อไหร่...?
  A : ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังฉีด