การฝังเข็มด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนรักษาโรคได้อย่างไร