พ่อแม่ระวัง ฤดูหนาวนี้ ! โรคหัดธรรมดา (Measles) ที่ไม่ธรรมดา อาจทำให้ลูกท้องเสียและปอดอักเสบได้