ผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ใน ผู้หญิงไทย พบได้ 1 ใน 10 ของผู้หญิง มะเร็งเต้านมนั้นสามารถ พบได้ในผู้ชายเช่นกัน แต่พบในอัตราที่น้อยมาก